66 92 63 00 Ledig stilling

Offisielt hjertestarterregister

Hjertestarterregisteret driftes av den offentlige helsetjenesten og er tilknyttet helsemyndighetene. Ansvarlig for drift er NAKOS (Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin), som er en del av Oslo Universitetssykehus (OUS-HF).

Sammen med varsling av 1-1-3 Medisinsk nødtelefon og Hjerte-Lungeredning (HLR) kan hjertestartere bidra til at flere kan reddes ved plutselig, uventet hjertestans.
1-1-3 vil ved mistanke om hjertestans kunne få hjertestartere synlig i kart og henvise innringer til nærmeste registrerte hjertestarter og be noen hente den.

Publikums innsats er viktig for så raskt som mulig å varsle 1-1-3, starte HLR og bruke hjerte

Registrer din hjertestarter her

Uoffisielle hjertestarterregistere

Det finnes i dag flere private aktører som har etablert sine egne hjertestarterregistere i Norge som ikke er underlagt det offisielle hjertestarterregisteret fra Helsedirektoratet.

Det nasjonale registeret med kvalitetssikret informasjon koblet opp mot AMK uten kommersielle bakmenn er noe vi støtter. Vi fraråder derimot eiere av hjertestartere å registrere sin hjertestarter i de uoffisielle hjertestarterregisterene.

De uoffiseielle hjertestarterregisterene er ikke koblet opp mot AMK. I praksis vil det i tilfelle bety at livredderen bruker mer tid på å finne frem til en hjertestarter via en app eller nettside enn å starte med hjerte-/lungeredning. Tidlig igangsettelse av HLR en forutsetning for å kunne gjennopplive et hjerte i stans ved bruk av hjertestarter. Vi ønsker derfor at fokuset IKKE blir rettet mot leting etter nærmeste hjertestarter i en app eller på en nettside (som kan oppgi uriktig informasjon) da dette bør være AMKs rolle.

De uoffiseielle hjertestarterregistrene er med andre ord ikke underlagt Helsedirektoratet, og de kvalitetskrav som er nødvendig. Dette kan gå ut over nøyaktigheten på informasjonen og gi falsk trygghet for kunden og befolkningen generelt.

Facebook