66 92 63 00 Ledig stilling
kurs

Din Førstehjelper har som hovedmål å bevisstgjøre mennesker, samt å videreformidle nødvendig kunnskap innen førstehjelp og hjertestans. Derfor er det viktig med opplæring med jevne mellomrom. NRR anbefaler kurs i bruk av hjertestarter årlig for å opprettholde kunnskapene. Alle instruktører hos Din Førstehjelper er ansatte i firmaet, har helsefaglig bakgrunn og har førstehjelpsopplæring som levebrød. Du møter derfor en opplagt og ivrig instruktør som brenner for førstehjelp.

Din Førstehjelper spesial tilpasser alle kurs til hver enkelt kunde. I et kontorbygg og på en byggeplass er det forskjellige typer skader som kan oppstå det er derfor viktig med opplæring i hva som faktisk kan skje på din arbeidsplass.

Førstehjelpskurs

Vi tilbyr to kurs; Norsk Grunnkurs i Førstehjelp (5timer) og Førstehjelpskurs (3 timer)

Krav til opplæring og kursoppsett er regulert av Norske Førstehjelpsråd (NFR) når det gjelder Norsk Grunnkurs i Førstehjelp (NGF). Visse bedrifter er pålagt av arbeidstilsynet å gjennomgå NGF-kurs, blant annet elektrikere, industrivern og lignende.

Et Førstehjelpskurs på 3 timer er et komprimert / spesialtilpasset kurs med fokus på bedriftsrelaterte skader/ulykker.

Kursinnholdet på begge kurs er noenlunde like, med unntak av visse bedriftsrelaterte fokusområder.

Kursets innhold

 • Kjeden som redder liv
 • Varsling
 • Tilsynelatende livløs person
 • Hva er/hvordan gjør vi sideleie
  • Trening
 • Basal Hjerte-/lungeredning barn (BHLR-b)
 • Basal Hjerte./lungeredning voksne (BHLR-v)
  • Trening
 • Hjerteinfarkt
 • Fremmedlegemer i luftveiene
 • Blødninger
 • Hodeskader/sykdommer
 • Bruddskader
 • Brannskader
 • Hypotermi
 • Skadested

Det vil bli lagt inn pause(r) underveis. For å kunne gjennomføre kurset ønsker vi at dere har et egnet møterom/sal eller lignende, samt projektor. Har dere ikke sistnevnte, vennligst gi oss beskjed slik at instruktøren har med seg dette på kursdagen.

Kurset tilpasses din bedrift.

Kom i kontakt med oss

Livredning i vann

Kurset er for inntil 10 deltakere med en varighet på 3 timer.

Kursets innhold

 • Alarmplan
 • Bruke forlenget arm
 • Livredning i vann

Det vil bli lagt inn pause(r) underveis.

Kom i kontakt med oss

Badevaktkurs

Kursets innhold

 • Alarmplan
 • Brannalarm / evakueringsplan (svømmehall)
 • Beredskapsplan
 • Bruke forlenget arm
 • Livredning i vann
 • Redning med båre
 • HLR gravide

Det vil bli lagt inn pause(r) underveis. For å kunne gjennomføre kurset må dere har tilgang til basseng og et egnet møterom/sal eller lignende, samt projektor. Har dere ikke sistnevnte, vennligst gi oss beskjed slik at instruktøren har med seg dette på kursdagen.

Kom i kontakt med oss

Hjertestarterkurs DHLR

Kurset lærer deg bruken av en halvautomatisk hjertestarter. Vi tar for oss trening med hjertestarter samt kombinere dette med hjerte-/lunge redning.

Kurset er for inntil 10 deltakere med en varighet på 3 timer.

 

DHLR står for Hjerte-/lungeredning med defibrillator.

Krav til bruk av defibrillator (hjertestarter) er beskrevet i rundskriv IS-5/2007 fra Helsedirektoratet (HDIR).

Krav til opplæring, kursoppsett og retningslinjer er regulert av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR).

Kursets innhold

 • Hvorfor en hjertestarter
 • Kjeden som redder liv
 • Varsling
 • Tilsynelatende livløs person
 • Hva er/hvordan gjør vi sideleie
  • Trening
 • Hjerteinfarkt; hva er dette, symptomer
 • Basal Hjerte-/lungeredning voksne (BHLR-v)
  • Trening
 • Når skal/kan hjertestarteren kobles til/brukes
 • Viktig å merke seg, tekniske info om hjertestarteren
  • Trening med hjertestarter

Det vil bli lagt inn pause(r) underveis.

For å kunne gjennomføre dette kurset, ønsker vi at dere har et egnet møterom/sal eller lignende, samt projektor. Har dere ikke sistnevnte, vennligst gi oss beskjed, slik at instruktør har med seg dette på kursdagen.

Kom i kontakt med oss

Resertifiseringskurs DHLR

Kurset lærer deg bruken av en halvautomatisk hjertestarter. Vi tar for oss trening med hjertestarter samt kombinere dette med hjerte-/lunge redning.

Kurset er for inntil 10 deltakere med en varighet på 3 timer.

DHLR står for Hjerte-/lungeredning med defibrillator.

Krav til bruk av defibrillator (hjertestarter) er beskrevet i rundskriv IS-5/2007 fra Helsedirektoratet (HDIR).

Krav til opplæring, kursoppsett og retningslinjer er regulert av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR).

Kursets innhold

 • Hvorfor en hjertestarter
 • Kjeden som redder liv
 • Varsling
 • Tilsynelatende livløs person
 • Hva er/hvordan gjør vi sideleie
  • Trening
 • Hjerteinfarkt; hva er dette, symptomer
 • Basal Hjerte-/lungeredning barn (BHLR-b)
 • Basal Hjerte-/lungeredning voksne (BHLR-v)
  • Trening
 • Når skal/kan hjertestarteren kobles til/brukes
 • Viktig å merke seg, tekniske info om hjertestarteren
  • Trening med hjertestarter

Det vil bli lagt inn pause(r) underveis.

For å kunne gjennomføre dette kurset, ønsker vi at dere har et egnet møterom/sal eller lignende, samt projektor. Har dere ikke sistnevnte, vennligst gi oss beskjed, slik at instruktør har med seg dette på kursdagen.

Kom i kontakt med oss

Førstehjelpskurs inkludert DHLR

Kurset er for inntil 10 deltakere med en varighet på 4 timer.

DHLR står for Hjerte-/lungeredning med defibrillator.

Kursets innhold

 • Hvorfor en hjertestarter
 • Kjeden som redder liv
  • Varsling
 • Tilsynelatende livløs person
 • Hva er/hvordan gjør vi sideleie
  • Trening
 • Basal Hjerte-/lungeredning barn (BHLR-b)
 • Basal Hjerte./lungeredning voksne (BHLR-v)
  • Trening
 • Når skal/kan hjertestarteren kobles til/brukes
 • Viktig å merke seg, tekniske info om hjertestarteren
  • Trening med hjertestarter
 • Hjerteinfarkt
 • Fremmedlegemer i luftveiene
 • Blødninger
 • Hodeskader/sykdommer
 • Bruddskader
 • Brannskader
 • Hypotermi
 • Skadested

Det vil bli lagt inn pause(r) underveis. For å kunne gjennomføre kurset ønsker vi at dere har et egnet møterom/sal eller lignende, samt projektor. Har dere ikke sistnevnte, vennligst gi oss beskjed slik at instruktøren har med seg dette på kursdagen.

Kurset tilpasses din bedrift.

Kom i kontakt med oss

FSE

Kurs for inntil 20 deltakere med en varighet på 2 timer.

Kursets innhold

 • Regelverket
 • Gjennomgang av ulykkesstatistikk
 • Eksempler på ulykker
 • Farer ved elektriske anlegg
 • Hva gjør elektrisitet med kroppen
 • Gjennomgang av FSE forskriften
 • Melding av ulykker
 • Planlegging av arbeid
 • Valg av arbeidsmetoder
 • Krav til personell ved adgang til, og betjening av sikringer
 • Krav til verktøy og instrumenter

Det vil bli lagt inn pause(r) underveis. For å kunne gjennomføre kurset ønsker vi at dere har et egnet møterom/sal eller lignende, samt projektor. Har dere ikke sistnevnte, vennligst gi oss beskjed slik at instruktøren har med seg dette på kursdagen.

Kom i kontakt med oss

Førstehjelp Elektro

Kurs for inntil 20 deltakere med en varighet på 2 timer.

Kursets innhold

 • Hva er en strømulykke?
 • Varsling
 • Kjeden som redder liv
 • Strømskader- Lavspenning
 • Strømskader- Høyspenning
 • Pasient undersøkelse
 • Hva er/hvordan gjør vi sideleie
  • Trening
 • Basal Hjerte-/lungeredning barn (BHLR-b)
 • Basal Hjerte./lungeredning voksne (BHLR-v)
  • Trening
 • Opptreden på skadested
 • Hodeskader/sykdommer
 • Blødninger
 • Bruddskader
 • Hypotermi
 • Brannskader

Det vil bli lagt inn pause(r) underveis. For å kunne gjennomføre kurset ønsker vi at dere har et egnet møterom/sal eller lignende, samt projektor. Har dere ikke sistnevnte, vennligst gi oss beskjed slik at instruktøren har med seg dette på kursdagen.

Kom i kontakt med oss

Evakueringsstol

Kurs for inntil 10 deltakere med en varighet på 2 timer.

Kursets innhold

 • Hvem trenger bistand?
 • Demonstrasjon av evakueringsstolen
 • Teoretisk gjennomgang av hvordan stolen skal brukes
 • Praktisk trening!

For å kunne gjennomføre kurset ønsker vi at dere har et egnet møterom/sal eller lignende, samt projektor. Har dere ikke sistnevnte, vennligst gi oss beskjed slik at instruktøren har med seg dette på kursdagen. For praktisk trening trenger vi en egnet trapp i deres lokaler.

Kom i kontakt med oss
Facebook